מרכז בדיקות

בבעלותנו מעבדת יעילות אנרגיה במעבדה CNAS עם מכשירים מתקדמים בינלאומיים.

הבטחת דרישות איכות המוצר!