מרכז ייצור

בבעלותנו שלוש סדנאות ייצור גדול עם קו הייצור הבינלאומי מתקדם אוטומטית עבור מיכלי אמייל פורצלן מים מערכות חימום מים הרכבה.

איכות מעולה תלוי בייצור דיוק!

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור

מרכז ייצור